Ce este televiziunea digitală terestră Televiziunea digitală terestră (DVB-T2- Digital video broadcasting –terestrial 2) este televiziunea digitală în care transmisia programelor se face nu prin cablu sau satelit, ci prin unde radio emise de emiţătoare amplasate terestru, de regulă pe înalţimi sau turnuri metalice, care pot transmite pe un singur canal TV, într-un semnal unic